Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị quán triệt thực hiện đúng quy định pháp luật về chứng thực chữ ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(23/03/2017)

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các cơ quan, cá nhân về việc Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch, các văn bản ủy quyền có nội dung liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực chữ ký tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 213/HTQTCT-CT đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao quán triệt, chỉ đạo các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến chứng thực chữ ký.

Công văn quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực

(23/03/2017)

Có thể nói, hoạt động chứng thực có phạm vi và đối tượng tác động rộng lớn đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động mạnh mẽ đến quá trình thực hiện các quyền con người, quyền công dân.

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

(17/03/2017)

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về chứng thực, kết quả thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm trong công tác này. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực trong thời gian tới tại các địa phương, ngày 10/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 194/HTQTCT-CT gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực liên quan đến công tác bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký người dịch. Cụ thể như sau:

Được hay không chứng thực giấy tờ, văn bản đã hết hạn sử dụng?

(27/06/2016)

Trong thực tiễn thực hiện công tác chứng thực tại các địa phương, không ít trường hợp người dân đem những giấy tờ, văn bản đã hết hạn sử dụng (phổ biến là chứng minh nhân dân đã quá thời hạn 15 năm theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân) đến các cơ quan thực hiện chứng thực yêu cầu chứng thực bản sao. Khi gặp các trường hợp này, nhiều cán bộ thực hiện chứng thực rất băn khoăn, nhiều trường hợp đã từ chối yêu cầu chứng thực của người dân. Vậy việc người thực hiện chứng thực từ chối yêu cầu chứng thực của người dân trong trường hợp này là đúng hay sai?

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực

(26/05/2016)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18/5/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực.

Sự cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật về chứng thực đối với các việc có bản chất giống như việc chứng thực

(15/03/2016)

Hiện nay, theo quy định hiện hành thì không phải bất kỳ sự xác nhận nào của chính quyền cũng được coi là hoạt động chứng thực mà phạm vi của hoạt động chứng thực chỉ giới hạn đối với ba loại việc: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Quá trình phát triển của hoạt động Chứng thực ở Việt Nam

(11/03/2016)

Do đặc điểm của nước ta là từ một nước phong kiến đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, có thể khẳng định dưới chế độ phong kiến trước đây, hoạt động chứng thực chính thống (với cách hiểu như hiện nay) là chưa xuất hiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các hoạt động có tính chất xác nhận, xác thực… của chính quyền vẫn tồn tại ở nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây như một nhu cầu tất yếu của quản lý xã hội.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2015/TT - BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ - CP

(20/01/2016)

Ngày 16 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015. Cho đến nay, việc triển khai thi hành các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, sau hơn 7 tháng triển khai thi hành Nghị định, đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số quy định trong Nghị định cần tiếp tục được quy định chi tiết nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc tìm hiểu pháp luật về chứng thực, cũng như cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Chính vì vậy, ngày 29/12/2015 Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; Điều 2 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp.

Chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch

(14/10/2015)

Sơ yếu lý lịch là giấy tờ chứa đựng các thông tin cá nhân của người khai lý lịch, như sự sinh trưởng phát triển của bản thân, các quan hệ gia đình và một số nội dung về nhân thân của bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em. Trước ngày 15/3/2014, sơ yếu lý lịch dành cho người lao động có hai mẫu chính thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thứ nhất, đối với cán bộ công chức thì sử dụng sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cán bộ công chức xin xác nhận tại cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ công chức. Thứ hai, đối với người lao động chưa được cấp sổ lao động thì sử dụng Sơ yếu lý lịch mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động và thương binh xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động và phải xin xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cần thiết bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

(14/10/2015)

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2015 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, ngày 13/6/2006, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT). Thông tư liên tịch này hướng dẫn trình tự thủ tục, các mẫu phiếu khi công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: