Công văn quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực

(23/03/2017)

Có thể nói, hoạt động chứng thực có phạm vi và đối tượng tác động rộng lớn đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động mạnh mẽ đến quá trình thực hiện các quyền con người, quyền công dân.

Hoạt động chứng thực được thực hiện trên cơ sở các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về chứng thực, kết quả thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm trong công tác này. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực trong thời gian tới tại các địa phương, ngày 10/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 194/HTQTCT-CT gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực liên quan đến công tác bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký người dịch. (Xin đính kèm theo Công văn số 194/HTQTCT-CT ngày 10/3/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).

Lê Thị Tú Hồng


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: