Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị quán triệt thực hiện đúng quy định pháp luật về chứng thực chữ ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(23/03/2017)

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các cơ quan, cá nhân về việc Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch, các văn bản ủy quyền có nội dung liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực chữ ký tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 213/HTQTCT-CT đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao quán triệt, chỉ đạo các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến chứng thực chữ ký.

Nội dung Công văn cho thấy: Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 và khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì các giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng giao dịch không được chứng thực chữ ký trừ Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng thể hiện rõ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký người dịch.
Như vậy, việc một số Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chứng thực chữ ký đối với các văn bản nêu trên, là không bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã đề nghị Cục Lãnh sự kịp thời quán triệt, chấn chỉnh các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài không được thực hiện việc chứng thực chữ ký đối với hợp đồng, giao dịch, các văn bản ủy quyền có nội dung liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội.
 

Lê Thị Tú Hồng


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: