Quy định pháp luật về chứng thực hợp đồng, giao dịch - Cần được tiếp tục hoàn thiện

(19/02/2014)

Đến nay, sau 13 năm thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch ở nước ta đã đi vào nền nếp và có những đóng góp tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu chứng thực của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại…

Loay hoay với việc xác nhận sơ yếu lý lịch

(19/02/2014)

Sơ yếu lý lịch là giấy tờ chứa đựng các thông tin cá nhân của người khai lý lịch, như sự sinh trưởng phát triển của bản thân, các quan hệ gia đình và một số nội dung về nhân thân của bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em.

Một số vấn đề xung quanh việc hợp pháp hóa lãnh sự; dịch giấy tờ, văn bản trước khi thực hiện thủ tục chứng thực bản sao

(17/01/2014)

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không quy định giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt trước khi thực hiện thủ tục chứng thực bản sao, do đó đã dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất tại các cơ quan thực hiện chứng thực. Có cơ quan thực hiện chứng thực yêu cầu văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt trước khi thực hiện chứng thực bản sao, có cơ quan lại không yêu cầu. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cũng như tính thống nhất trong hoạt động áp dụng pháp luật.

Xác định cha, mẹ cho con sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

(13/01/2014)

Thời gian vừa qua, thông tin về chị Hoàng Thị Kim Dung, cư trú tại 618 - No 22 – Chung cư Pháp vân - phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách kết hợp giữa tinh trùng của người chồng đã mất và noãn của người vợ) đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Liên quan đến vấn đề này, Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học quy định:

Câu chuyện về giấy chứng sinh

(16/12/2013)

Khai sinh là một trong các quyền quan trọng của cá nhân, là cơ sở xác lập tư cách công dân, các quyền và nghĩa vụ công dân; đó là quyền cơ bản của trẻ em, được có quyền có tên gọi, được xác định cha, mẹ; do đó, nó là cơ sở xác định các mối quan hệ nhân thân, quan hệ gia đình. Vì vậy, để bảo đảm quyền của trẻ em, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em” (Điều 14).

Một số suy nghĩ về việc xây dựng quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch

(16/12/2013)

Thực hiện chủ trương tách bạch hoạt động công chứng và hoạt động chứng thực theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Công chứng; ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Việc ban hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về công chứng, chứng thực, bước đầu phân tách một cách cơ bản hoạt động công chứng và hoạt động chứng thực.

Giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân - nên được chứng thực theo hình thức nào?

(16/12/2013)

Điều 1 của Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe nêu rõ: “Giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật”. Như vậy, có thể thấy, trong trường hợp này, “giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân” thực chất là một loại hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ nào để xác định thành viên hộ gia đình?

(16/12/2013)

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai thì: “Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất là tài sản chung của cả hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì ghi họ, tên chủ hộ”. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì: “Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi cả họ tên vợ và họ, tên chồng; trường hợp hộ gia đình đề nghị chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng thì phải có văn bản thỏa thuận của vợ và chồng có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn”.

Có nên xóa bỏ sự phân định thẩm quyền chứng thực giữa UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong công tác chứng thực bản sao từ bản chính?

(15/11/2013)

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài còn Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Quy định này đã gây ra tình trạng quá tải tại các Phòng Tư pháp, bởi trong thời kỳ hiện nay, khi đất nước ta bước vào giai đoạn tăng cường hội nhập quốc tế trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống thì cùng với đó, rất nhiều giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ cũng được cấp dưới dạng song ngữ. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, người dân thường không chỉ có nhu cầu chứng thực đối với riêng giấy tờ, văn bản song ngữ mà còn có nhu cầu chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, do đó thường “tiện thể” chứng thực “luôn” tại Phòng Tư pháp, đẩy khối lượng công việc của Phòng Tư pháp tăng lên trong khi số lượng Phòng Tư pháp lại rất ít (mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ có một Phòng Tư pháp). Vì vậy, Phòng Tư pháp luôn rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trước mỗi kỳ tuyển sinh. Điều này dẫn đến khó khăn, phiền hà cho người dân vì phải tăng thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của cán bộ Phòng Tư pháp. Để giải quyết vấn đề này, việc phân định lại thẩm quyền chứng thực giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được đặt ra.

Hướng hoàn thiện quy định về việc quản lý đội ngũ người dịch phục vụ cho công tác chứng thực chữ ký người dịch

(15/11/2013)

Hoạt động dịch thuật nói chung đã xuất hiện từ lâu ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Nhà nước ta đã ban hành pháp luật để quy định về việc chứng nhận bản dịch, chứng nhận chữ ký người dịch (Pháp lệnh lãnh sự ngày 24 tháng 11 năm 1990 đã quy định Viên chức lãnh sự thực hiện chứng thực bản dịch). Đến ngày 27 tháng 2 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 45/HĐBT về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, trong đó có quy định về chứng nhận chữ ký của người dịch giấy tờ, tài liệu. Tiếp đó, Nghị định số 31/CP ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, cũng đều có các quy định về công chứng bản dịch. Thực hiện chủ trương tách bạch giữa hoạt động công chứng và chứng thực, Quốc hội đã thông qua Luật Công chứng (Luật số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006). Theo đó, Công chứng được xác định là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản. Các hoạt động khác như công chứng bản sao từ bản chính, công chứng bản dịch giấy tờ theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực được giao cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Các thẩm quyền này được quy định cụ thể trong Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Như vậy, từ việc các Phòng Công chứng thực hiện công chứng bản dịch giấy tờ thì từ năm 2007 đến nay các Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký người dịch.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: