Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức hộ tịch của tỉnh Hải Dương

(11/12/2017)

Thưc hiện Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 18/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ ngày 28/11/2017 đến ngày 6/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 144 học viên là công chức đang làm công tác hộ tịch tại 6 Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và 110 công chức tư pháp - hộ tịch thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian 6 ngày, học viên được các giảng viên của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương truyền đạt 10 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch được ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã những kiến thức cơ bản và cập nhật những quy định mới của pháp luật về hộ tịch. Sau mỗi chuyên đề giảng viên và học viên trao đổi, giải đáp, những tình huống xảy ra trong thực tiễn tại địa phương, đồng thời nêu những kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về khó khăn vướng mắc trong công tác hộ tịch.
 


Kết thúc khóa học 144 học viên đủ điều kiện và được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch./.
 

Nguyễn Quang Toản – Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: