Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Đoàn Phan Thường – Lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4908/LS-LSNN ngày 13/12/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Đoàn Phan Thường, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Tô Quốc Tuấn – Tổng Lãnh sự (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc) được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4784/CV-LS-LSNN ngày 05/12/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Tô Quốc Tuấn, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Đình Thao - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ca-ta, được quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4664/CV-LS-LSNN ngày 27/11/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Đình Thao, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Dương Trọng Minh - Đại sứ Việt Nam tại Xlô-va-ki-a, được quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4311/CV-LS-LSNN ngày 01/11/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Dương Trọng Minh, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Trịnh Minh Hạnh - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Cô-oét, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4071/CV-LS-LSNN ngày 12/10/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trịnh Minh Hạnh, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Phạm Quốc Việt - Bí thư thứ Ba Đại sứ quán Việt Nam tại Chi Lê, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4059/CV-LS-LSNN ngày 11/10/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Phạm Quốc Việt, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(15/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3960/CV-LS-LSNN ngày 02/10/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Phan Thanh Hoa – Bí thư thứ hai Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Mê-Hi-Cô được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(05/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3959/CV-LS-LSNN ngày 02/10/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Phan Thanh Hoa, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Thị Nơ – Đại sứ đắc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Malaysia được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán

(05/12/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4731/CV-LS-LSNN ngày 30/11/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Thị Nơ, nội dung cụ thể như sau:

Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(29/11/2017)

Chiều 22/11, Cụm thi đua số III Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: