Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

(25/09/2017)

Ngày 21/9/2017, Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã đến dự Đại hội

Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Đại sứ Việt Nam tại Ucraina được ký các giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 29/82017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3477/CV-LS-VP ngày 28/8/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Trịnh Vinh Quang – Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) được ký các giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 28/8/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3452/CV-LS-VP ngày 25/8/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trịnh Vinh Quang, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Đình Ngọc – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc được ủy quyền ký các loại giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 28/7/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3035/CV-LS-VP ngày 25/7/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Đình Ngọc, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình - Tham tán - người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(12/09/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3475/CV-LS-LSNN ngày 28/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Phạm Thị Thanh Bình , nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Lê Quang Long - Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(12/09/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3440/CV-LS-LSNN ngày 23/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Quang Long, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Ngô Hướng Nam - Đại sứ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a, được quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(12/09/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3311/CV-LS-LSNN ngày 15/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Ngô Hướng Nam, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Đoàn Thị Hương - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(12/09/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3250/CV-LS-LSNN ngày 10/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Đoàn Thị Hương, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Thế Cường - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville - Căm pu chia, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(31/08/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3129/CV-LS-LSNN ngày 02/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Thế Cường, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại UAE, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(31/08/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 2881/CV-LS-LSNN ngày 14/7/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Quang Thanh, nội dung cụ thể như sau:

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: