Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Đình Ngọc – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc được ủy quyền ký các loại giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 28/7/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3035/CV-LS-VP ngày 25/7/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Đình Ngọc, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao chấp thuận: đồng chí Nguyễn Đình Ngọc, Lãnh sự (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc) được ủy quyền ký các loại giấy tờ về lãnh sự, trừ hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ thay đồng chí Phan Thị Minh Giang, Lãnh sự, hết nhiệm kỳ về nước.
Đồng chí Nguyễn Đình Ngọc bắt đầu ký kể từ ngày 01/8/2017 và đồng chí Phan Thị Minh Giang thôi ký kể từ ngày 01/8/2017.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Nguyễn Đình Ngọc tới các cơ quan, đơn vị để biết./.
 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: