Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Trịnh Vinh Quang – Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) được ký các giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 28/8/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3452/CV-LS-VP ngày 25/8/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trịnh Vinh Quang, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Bộ Ngoại giao chấp thuận: Đồng chí Trịnh Vinh Quang, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) được ký các giấy tờ về lãnh sự kể từ ngày 01/9/2017 thay đồng chí Phạm Bình Đàm hêt nhiệm kỳ về nước.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Trịnh Vinh Quang tới các cơ quan, đơn vị để biết./.

 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: