Bộ Ngoại Giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Đại sứ Việt Nam tại Ucraina được ký các giấy tờ về lãnh sự.

(12/09/2017)

Ngày 29/82017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3477/CV-LS-VP ngày 28/8/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nội dung cụ thể như sau:

Ngày 29/82017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3477/CV-LS-VP ngày 28/8/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 05/2002QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, Bộ ngoại giao chấp thuận: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Ucraina được ký các giấy tờ về lãnh sự kể từ ngày 24/8/2017 thay đồng chí Nguyễn Minh Trí hết nhiệm kỳ về nước.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tới các cơ quan, đơn vị để biết./.

 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: