Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Quản Xuân Ứng - Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(08/01/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4905/CV-LS-LSNN ngày 13/12/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Quản Xuân Ứng, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, căn cứ đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Quản Xuân Ứng - Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán, trừ hộ chiếu ngoại giao thay đồng chí Phạm Hữu Đức kể từ ngày 15/12/2017.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong phối hợp công tác, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Quản Xuân Ứng để các cơ quan, đơn vị biết.
 

Bùi Thị Dịu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: