Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Tạ Phương Dung - Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(08/01/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 5143/CV-LS-LSNN ngày 27/12/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Tạ Phương Dung, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, căn cứ đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Tạ Phương Dung - Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan được ủy quyền ký các loại giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán, thay đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng kể từ ngày 15/01/2018.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong phối hợp công tác, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Tạ Phương Dung để các cơ quan, đơn vị biết.
 

Bùi Thị Dịu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: