Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Nam Hải – Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán

(09/01/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 4927/LS-LSNN ngày 13/12/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Nam Hải, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, căn cứ đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: đồng chí Nguyễn Nam Hải – Nguyễn Nam Hải – Lãnh sự, Tổng Lãnh sự  quán Việt Nam tại Frankfurt được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán, trừ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và các giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch mà pháp luật về hộ tịch, quốc tịch quy định phải do người đứng đầu Cơ quan đại diện ký kể từ ngày 18/12/2017, thay đồng chí Nguyễn Đức Linh hết nhiệm kỳ về nước.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong phối hợp công tác, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Nguyễn Nam Hải để các cơ quan, đơn vị biết.
 

Đào Minh Quang


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: