Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức Lãnh đạo cấp phòng

(05/02/2018)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý chứng thực, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo chủ trương chung của Bộ, sáng ngày 05/02/2018, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã trao các Quyết định về điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục. Theo đó, 02 đồng chí gồm: - Đồng chí Nghiêm Hà Hải – Chánh Văn phòng Cục được điều động sang công tác tại Phòng Quản lý chứng thực và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý chứng thực; - Giao đồng chí Trần Thị Thu Hằng – Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng cũng đã ký Quyết định về việc thôi giữ chức vụ phụ trách Phòng Quản lý chứng thực đối với đồng chí Lê Thị Tú Hồng. Các Quyết định nêu trên trên có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018./.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý chứng thực, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo chủ trương chung của Bộ, sáng ngày 05/02/2018, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã trao các Quyết định về điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục. Theo đó, 02 đồng chí gồm:
- Đồng chí Nghiêm Hà Hải – Chánh Văn phòng Cục được điều động sang công tác tại Phòng Quản lý chứng thực và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý chứng thực;
- Giao đồng chí Trần Thị Thu Hằng – Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
Đồng thời, đồng chí Cục trưởng cũng đã ký Quyết định về việc thôi giữ chức vụ phụ trách Phòng Quản lý chứng thực đối với đồng chí Lê Thị Tú Hồng.
Các Quyết định nêu trên trên có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018./.

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: