Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

(26/05/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 10/QĐ-HTQTCT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 10/QĐ-HTQTCT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 10/QĐ-HTQTCT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra về tình hình công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch; tình hình sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, Ủy ban nhân dân xã Tương Giang, Ủy ban nhân dân xã Phật Tích từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2017; thanh tra tình hình thực hiện công tác chứng thực; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực tại Phòng Tư pháp thị xã Từ Sơn, Phòng Tư pháp huyện Tiên Du, Phòng Tư pháp huyện Quế Võ, Ủy ban nhân dân xã Tương Giang, Ủy ban nhân dân xã Phật Tích từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2017. Đồng thời, Đoàn thanh tra đã thông báo lịch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Trưởng Đoàn thanh tra đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện các nội dung để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành. Đồng thời cũng quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra. Theo đó, mục đích của thanh tra chuyên ngành, nhằm tìm hiểu thực tế, nắm bắt cụ thể tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch, tình hình thực hiện công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, kịp thời phát hiện ra những bất cập, sai sót để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các công tác này. Việc thanh tra phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; chuẩn bị báo cáo; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc. Đề nghị Sở Tư pháp cử đồng chí phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực đi cùng Đoàn thanh tra để phối hợp làm việc; về phía các đơn vị là đối tượng thanh tra đề nghị bố trí công chức làm trực tiếp công tác hộ tịch, chứng thực để làm việc với đoàn; trong quá trình làm việc, đoàn sẽ trao đổi trực tiếp để nắm bắt thông tin tháo gỡ, giải đáp những vướng mắc, khó khăn cho địa phương đảm bảo thống nhất cách hiểu, để công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.Phát biểu tại bổi làm việc, đồng chí Chu Văn Thảo, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh cho biết: Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương. Sở Tư pháp đã triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp để khẩn trương đưa Luật vào thực tiễn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp hộ tịch trên địa bàn; về công tác chứng thực, Sở đã tích cực triển khai các quy định trong Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tư pháp sẽ nghiêm túc chấp hành và nhất trí với lịch làm việc và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra. Sở Tư pháp đã phân công Lãnh đạo Phòng chuyên môn cùng tham gia với Đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Các đơn vị là đối tượng thanh tra đã chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra theo Quyết định thanh tra số 10/QĐ-HTQTCT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Lãnh đạo Sở cũng đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để công tác thanh tra có hiệu quả; bảo đảm trung thực trong quá trình thanh tra.
 

Bùi Thị Hải Châu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: