Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực lấy ý kiến đối với dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch tại Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

(27/07/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; trên cơ sở kết quả thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo Quyết định số 06/QĐ-HTQTCT ngày 24/3/2017, để bảo đảm tính chính xác, khách quan và tính khả thi của những kiến nghị trong Kết luận thanh tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đối với những nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch tại Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Đại diện Đoàn công tác công bố toàn văn dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ những ưu điểm, những tồn tại thiếu sót trong quá trình giải quyết hồ sơ quốc tịch tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, những nội dung nhất trí, không nhất với giải trình của Sở Tư pháp đối với dự thảo kết luận và kiến nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ghi nhận kết quả đạt được của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quốc tịch như: việc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các văn bản triển khai có hiệu quả pháp luật về quốc tịch, đặc biệt là Quyết định công bố công khai các thủ tục hành chính về quốc tịch, Kế hoạch giải quyết nhập quốc tịch cho người không quốc tịch; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính giải quyết các việc quốc tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp được; việc lưu trữ hồ sơ giải quyết các việc quốc tịch; việc thu, nộp lệ phí quốc tịch theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi và đề xuất đối với những nội dung, kiến nghị trong dự thảo Kết luận thanh tra.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sở Tư pháp xác định công tác quốc tịch là nội dung quan trọng, có độ khó và phức tạp, nên đã có sự quan tâm về nhân sự, về cơ sở vật chất bảo đảm công tác quốc tịch trên địa bàn Thành phố được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước cũng như yêu cầu của người dân.
Sở Tư pháp hoàn toàn nhất trí đối với những nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra như: những ưu điểm của Sở Tư pháp trong công tác quốc tịch; những thiếu sót trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam và những kiến nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đối với Ủy ban nhân dân Thành phố, cũng như kiến nghị đối với Sở Tư pháp. Sở Tư pháp sẽ cho rà soát lại toàn bộ các hồ sơ để khắc phục những thiếu sót do Đoàn thanh tra nêu ra và báo cáo kết quả về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định./.
 

Nghiêm Hà Hải


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: