Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định

(17/08/2017)

Thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đầu tháng 8/2017, Đoàn kiểm tra Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1734/KLTT-HTQTCT ngày 28/12/2016 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, Ủy ban nhân dân phường Lộc Vượng, Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Đề trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại buổi công bố Quyết định số 21/QĐ-TTCP ngày 25/7/2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1734/KLTT-HTQTCT ngày 28/12/2016, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu về lý do, căn cứ tiến hành thực hiện kiểm tra. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc khắc phục các sai sót và rút kinh nghiệm trong việc ghi, sử dụng Sổ hộ tịch; việc thu hồi và hủy bỏ các bản trích lục cải chính hộ tịch được cấp sai quy định, việc khắc phục các sai sót trong giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch khi hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ; việc khắc phục các sai sót trong việc thông báo đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điều 5 Luật hộ tịch; các sai sót trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch quá hạn; việc thay đổi, cải chính hộ tịch; ghi chép biên lai thu lệ phí hộ tịch tại các đơn vị đã tiến hành thanh traTrong thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị, Đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu, xem xét, xác minh các vấn đề cần làm rõ; yêu cầu các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan giải trình bằng văn bản các vấn đề thuộc nội dung kiểm tra.... Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những vấn đề các đơn vị là đối tượng thanh tra đã thực hiện việc khắc phục các sai sót, ghi nhận những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình khắc phục các sai sót.Trên cơ sở kết quả kiểm tra,  đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải – Trưởng đoàn công tác đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị đã được nêu tại Kết luận thanh tra cũng như thực hiện đúng các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: