Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Hải Dương

(07/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 22/QĐ-HTQTCT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Quyết định số 22/QĐ-HTQTCT ). Trong tháng 8/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra - đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã công bố toàn văn Quyết định số 22/QĐ-HTQTCT, theo đó: Đoàn công tác sẽ tiến thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó tập trung vào việc giải quyết các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch...; thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, lưu ý việc thanh tra trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch... . Đối với công tác chứng thực, thanh tra việc thực hiện chứng thực thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp, trong đó tập trung vào việc chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký của người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch ; thanh tra việc thực hiện công tác chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã: trong đó tập trung vào việc giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tư pháp  tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện các nội dung để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành, đồng thời, cũng quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra. Theo đó, mục đích của thanh tra chuyên ngành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Hải Dương, phát hiện ra những bất cập, sai sót nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương. Việc thanh tra phải được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Do đó, Đoàn thanh tra đề nghị Sở Tư pháp tạo điều kiện, cử đồng chí phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực tham gia làm việc cùng đoàn; đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ phục vụ Đoàn thanh tra làm việc theo quy định pháp luật.



Đồng chí Nghiêm Hà Hải, Chánh Văn phòng Cục - Thành viên Đoàn thanh tra có ý kiến: trong quá trình làm việc, các đơn vị có những khó khăn, vướng mắc trên thực tế thì có thể trao đổi trực tiếp với Đoàn. Đoàn công tác cũng mong muốn các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ về hộ tịch, chứng thực theo nội dung Kế hoạch.
Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Quang Giáp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cho biết, Sở Tư pháp đã chuẩn bị nội dung làm việc theo Kế hoạch, lịch trình của Đoàn, đồng thời, nhất trí với nội dung, kế hoạch, lịch trình làm việc của Đoàn thanh tra. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Phòng Tư pháp báo cáo và thông tin lại lãnh đạo Ủy ban nhân dân nắm tình hình; các đơn vị là đối tượng thanh tra cần phân công các đồng chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Đoàn thanh tra. Đồng chí mong muốn Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc chỉ ra những thiếu sót và hướng dẫn theo tinh thần “cầm tay chỉ việc” và chia sẻ những khó khăn vướng mắc với địa phương./.
 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: