Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái.

(05/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái, ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái.

Tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái. Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra về tình hình công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch; tình hình sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2017; thanh tra tình hình thực hiện công tác chứng thực; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực tại Phòng Tư pháp thành phố Yên Bái, Phòng Tư pháp huyện Văn Yên, Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2017. Đồng thời, Đoàn thanh tra đã thông báo lịch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.
Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cũng như các đơn vị là đối tượng thanh tra trong việc thực hiện các nội dung để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành. Đồng thời cũng quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra. Theo đó, mục đích của thanh tra chuyên ngành, nhằm tìm hiểu thực tế, nắm bắt cụ thể tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch, tình hình thực hiện công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc tỉnh Yên Bái, kịp thời phát hiện ra những bất cập, sai sót để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các công tác này. Việc thanh tra phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; chuẩn bị báo cáo; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc. Đề nghị Sở Tư pháp cử đồng chí phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực đi cùng Đoàn thanh tra để phối hợp làm việc; về phía các đơn vị là đối tượng thanh tra đề nghị bố trí công chức làm trực tiếp công tác hộ tịch, chứng thực để làm việc với đoàn; trong quá trình làm việc, đoàn sẽ trao đổi trực tiếp để nắm bắt thông tin tháo gỡ, giải đáp những vướng mắc, khó khăn cho địa phương đảm bảo thống nhất cách hiểu, để công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.
Phát biểu tại bổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp để khẩn trương đưa Luật vào thực tiễn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp hộ tịch trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ hộ tịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; về công tác chứng thực, trên cơ sở Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp cũng đã triển khai thực hiện, tập huấn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến các đơn vị trên toàn tỉnh. Hằng năm, Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực để giải quyết vướng mắc, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra các địa phương để kịp thời uốn nắn, hướng dẫn nghiệp vụ. Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp và các đơn vị được thanh tra đã chuẩn bị báo cáo về tình hình thực tế, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra theo yêu cầu. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để chuẩn bị công tác thanh tra có hiệu quả; bảo đảm trung thực trong quá trình thanh tra. Trường hợp có vấn đề vướng mắc, cần báo cáo kịp thời và trao đổi cụ thể với Đoàn thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh.
 

Trong thời gian tiến hành thanh tra, đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã dẫn đầu đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi gia đình đồng chí Đỗ Thị Hường, nhân viên hợp đồng tại Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Gia đình đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên, đồng chí vẫn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tại Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Công Khanh đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Đỗ Thị Hường. Tuy số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của công chức, người lao động Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Cục trưởng cũng mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành công việc tại Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.
 

Bùi Thị Hải Châu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: